Price list of purlin C

Ngày đăng: 26/04/2020 Chia sẽ bởi: admin Chuyên mục: Construction steel Lượt xem: 144 lượt

bảng báo giá xà gồ C

(Contact A. Quynh – 097 5555 055 for a better price)

Specification Unit Thickness (cup)
1.5 1.8 2 2.4
C80x40 purlin 6m tree 25500 30500 33500 37500
C100x50 purlin 6m tree 31500 36500 40500 57000
C125x50 purlin 6m tree 35000 31000 44500 56000
C150x50 purlin 6m tree 40500 46500 50500 61500
Purlin C180x30 6m tree 40000 45500 50500 62000
C200x30 purlin 6m tree 44000 51000 56000 70500
Purlin C180x50 6m tree 44000 51000 56000 72000
C200x50 purlin 6m tree 46500 53500 59500 75500
C250x50 purlin 6m tree Contact Contact 72500 98500
C150x65 purlin 6m tree 46500 53500 58500 74500
Purlin C180x65 6m tree 50000 58500 65000 78000
C200x65 purlin 6m tree 52500 61500 68500 83000
C250x65 purlin 6m tree Contact Contact 73000 99000

Black C purlin

(Contact A. Quynh – 097 5555 055 for a better price)

Specification mm Unit m Thickness (cup)
1.5 1.8 2 2.4
C80x40 purlin 6m tree Contact 28000 3000  
C100x50 purlin 6m tree Contact 34000 37000 46000
C125x50 purlin 6m tree 34000 37000 41000 51000
C150x50 purlin 6m tree 34000 41000 45000 57000
Purlin C180x50 6m tree 37000 45000 49000 62000
C200x50 purlin 6m tree Contact 50000 53000 66000
C250x50 purlin 6m tree Contact Contact 64000 80000
C250x65 purlin 6m tree Contact Contact 69000 86000

Z steel purlin

(Contact A. Quynh – 097 5555 055 for a better price)

Specification (mm) Unit (m) Thickness (cup)
1.5 1.8 2 2.4
Z purlin Z 125x52x58 6m tree 61500 70500 77000 95500
Z purlin Z 125x55x55 6m tree 61500 70500 77000 95500
Z purlin Z 150x52x58 6m tree 67500 78000 86000 107000
Z purlin Z 150x55x55 6m tree 67500 78000 86000 107000
Z purlin Z 150x62x68 6m tree 71500 83000 91000 108500
Z purlin Z 150x65x65 6m tree 71500 83000 91000 108500
Z purlin Z 180x62x68 6m tree 77000 89000 98000 109000
Z purlin Z 180x65x65 6m tree 77000 89000 98000 109000
Z purlin Z 180x72x78 6m tree 81500 94500 103500 121500
Z purlin Z 180x75x75 6m tree 81500 94500 103500 121500
Z purlin Z 200x62x68 6m tree 81500 94500 103500 121500
Z purlin Z 200x65x65 6m tree 81500 94500 103500 121500
Z purlin Z 200x72x78 6m tree Contact 100500 104500 128500
Z purlin Z 200x75x75 6m tree Contact 100500 104500 128500
Z purlin Z 250x62x68 6m tree Contact Contact 109000 135500
Z purlin Z 400x150x150 6m tree Contact Contact Contact Contact

Liên kết hữu ích:

https://forum.uit.edu.vn/member/117072-tonthepsangchinh
https://forum.uit.edu.vn/node/543848
https://forums.anandtech.com/members/tonthepsangchinh.454924/
https://www.expat.com/forum/profile.php?id=2922920&lang=en
https://www.dpreview.com/forums/post/63773617
https://hypixel.net/members/tonthepsangchinh.3561150/
https://www.vexforum.com/u/tonthepsangchinh.vn/
https://forum.choiceofgames.com/u/hoa_le/
https://talk.plesk.com/members/tonthepsangchinh.204470/#about
https://www.vingle.net/tonthep
https://www.vingle.net/posts/2903567
https://www.vingle.net/posts/2903561
https://www.vingle.net/posts/2951112
https://www.vingle.net/posts/2951113
https://www.longisland.com/profile/tonthepsangchinhvn
https://osf.io/r9b45/
https://yvision.kz/u/tonthepsangchinh
https://clutch.co/profile/t%C3%B4n-th%C3%A9p-s%C3%A1ng-chinh
https://thepquocviet.blogspot.com/2019/05/cap-nhat-bang-bao-gia-sat-thep-moi-nhat.html?showComment=1589295384267#c1928088908555300621
https://www.technicpack.net/profile/7139224
https://www.woddal.com/tonthepsangchinh
https://about.me/tonthepsangchinh/
https://www.facebook.com/Tonthepsangchinh-663377494095906/
https://profile.hatena.ne.jp/tonthepsangchinh/
https://issuu.com/tonthepsangchinhvn
https://stocktwits.com/tonthepsangchinh
https://www.couchsurfing.com/people/tonthep-sangchinh
https://www.technicpack.net/profile/7139224
https://www.linkedin.com/in/tonthepsangchinh/
https://www.pinterest.com/tonthepsangchinhvn/
https://www.instagram.com/tonthepsangchinh/
https://twitter.com/ha12412728
https://techbike.vn/members/tonthepsangchinh.7377/
https://techbike.vn/threads/dich-vu-cung-cap-sat-thep-xay-dung-toan-mien-nam.10598/
https://osf.io/r9b45/
https://www.longisland.com/profile/tonthepsangchinhvn
https://www.domestika.org/pt/projects/690899-h-shaped-steel
https://tonthepsangchinh.blogspot.com/
https://www.domestika.org/pt/projects/690904-black-box-steel
https://digg.com/@ha12412728
https://pt.slideshare.net/ssusere1d8e8/
https://archinect.com/tonthepsangchinh
http://www.getlisteduae.com/listings/tonthepsangchinh/
https://prlog.ru/analysis/tonthepsangchinh.vn
http://www.40billion.com/profile/802431149
https://www.vingle.net/posts/2903561
https://www.vingle.net/posts/2903567
https://www.steinberg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=225682
https://www.plurk.com/tonthepsangchinhvn

Bài viết liên quan

Đặt quảng cáo