Steel pipe quotation

Ngày đăng: 26/04/2020 Chia sẽ bởi: admin Chuyên mục: Construction steel Lượt xem: 190 lượt

Bảng báo giá thép ống – A.Quynh 0975555055

Black box steel products Thickness Weight Weight Unit price
(mm) (m) (Kg/m) (Kg / tree) (VND / kg)
Black box 14 × 14 first 0.40 2.41 15500
1.1 0.44 2.63 15500
1,2 0.47 2.84 15500
1.4 0.54 3.25 15500
16 × 16 black box first 0.47 2.79 15500
1.1 0.51 3.04 15500
1,2 0.55 3.29 15500
1.4 0.63 3.78 15500
Black box 20 × 20 first 0.59 3.54 15500
1.1 0.65 3.87 15500
1,2 0.70 4.2 15500
1.4 0.81 4.83 15500
1.6 0.86 5.14 15000
1.8 1.01 6.05 15000
25 × 25 black box 1.1 0.75 4.48 15500
1.1 0.82 4.91 15500
1,2 0.89 5.33 15500
1.4 1.03 6.15 15500
1.5 1.09 6.56 15000
1.8 1.29 7.75 15000
2 1.42 8.52 14500
30 × 30 black box first 0.91 5.43 15500
1.1 0.99 5.94 15500
1,2 1.08 6.46 15500
1.4 1.25 7.47 15500
1.5 1.33 7.97 15000
1.8 1.57 9.44 15000
2 1.73 10.4 14500
2.3 1.97 11.8 14500
2.5 2.12 12.72 14500
40 × 40 black box 1.1 1.34 8.02 15500
1,2 1.45 8.72 15500
1.4 1.69 10.11 15500
1.5 1.80 10.8 15000
1.8 2.14 12.83 15000
2 2.36 14.17 14500
2.3 2.69 16.14 14500
2.5 2.91 17.43 14500
2.8 3.22 19.33 14500
3 3.43 20.57 14500
Black box 50 × 50 1.1 1.68 10.09 15500
1,2 1.83 10.98 15500
1.4 2.12 12.74 15500
1.5 2.27 13.62 15000
1.8 2.70 16.22 15000
2 2.99 17.94 14500
2.3 3.41 20.47 14500
2.5 3.69 22.14 14500
2.8 4.10 24.6 14500
3 4.37 26.23 14500
3.2 4.64 27.83 14500
60 × 60 black box 1.1 2.03 12.16 15500
1,2 2.21 13.24 15500
1.4 2.56 15.38 15500
1.5 2.74 16.45 15000
1.8 3.27 19.61 15000
2 3.62 21.7 14500
2.3 4.13 24.8 14500
2.5 4.48 26.85 14500
2.8 4.98 29.88 14500
3 5.31 31.88 14500
3.2 5.64 33.86 14500
Black box 90 × 90 1.5 4.16 24.93 15000
1.8 4.97 29.79 15000
2 5.50 33.01 14500
2.3 6.30 37.8 14500
2.5 6.83 40.98 14500
2.8 7.62 45.7 14500
3 8.14 48.83 14500
3.2 8.66 51.94 14500
3.5 9.43 56.58 14500
3.8 10.20 61.17 14500
4 10.70 64.21 14500

Liên kết hữu ích:

https://forum.uit.edu.vn/member/117072-tonthepsangchinh
https://forum.uit.edu.vn/node/543848
https://forums.anandtech.com/members/tonthepsangchinh.454924/
https://www.expat.com/forum/profile.php?id=2922920&lang=en
https://www.dpreview.com/forums/post/63773617
https://hypixel.net/members/tonthepsangchinh.3561150/
https://www.vexforum.com/u/tonthepsangchinh.vn/
https://forum.choiceofgames.com/u/hoa_le/
https://talk.plesk.com/members/tonthepsangchinh.204470/#about
https://www.vingle.net/tonthep
https://www.vingle.net/posts/2903567
https://www.vingle.net/posts/2903561
https://www.vingle.net/posts/2951112
https://www.vingle.net/posts/2951113
https://www.longisland.com/profile/tonthepsangchinhvn
https://osf.io/r9b45/
https://yvision.kz/u/tonthepsangchinh
https://clutch.co/profile/t%C3%B4n-th%C3%A9p-s%C3%A1ng-chinh
https://thepquocviet.blogspot.com/2019/05/cap-nhat-bang-bao-gia-sat-thep-moi-nhat.html?showComment=1589295384267#c1928088908555300621
https://www.technicpack.net/profile/7139224
https://www.woddal.com/tonthepsangchinh
https://about.me/tonthepsangchinh/
https://www.facebook.com/Tonthepsangchinh-663377494095906/
https://profile.hatena.ne.jp/tonthepsangchinh/
https://issuu.com/tonthepsangchinhvn
https://stocktwits.com/tonthepsangchinh
https://www.couchsurfing.com/people/tonthep-sangchinh
https://www.technicpack.net/profile/7139224
https://www.linkedin.com/in/tonthepsangchinh/
https://www.pinterest.com/tonthepsangchinhvn/
https://www.instagram.com/tonthepsangchinh/
https://twitter.com/ha12412728
https://techbike.vn/members/tonthepsangchinh.7377/
https://techbike.vn/threads/dich-vu-cung-cap-sat-thep-xay-dung-toan-mien-nam.10598/
https://osf.io/r9b45/
https://www.longisland.com/profile/tonthepsangchinhvn
https://www.domestika.org/pt/projects/690899-h-shaped-steel
https://tonthepsangchinh.blogspot.com/
https://www.domestika.org/pt/projects/690904-black-box-steel
https://digg.com/@ha12412728
https://pt.slideshare.net/ssusere1d8e8/
https://archinect.com/tonthepsangchinh
http://www.getlisteduae.com/listings/tonthepsangchinh/
https://prlog.ru/analysis/tonthepsangchinh.vn
http://www.40billion.com/profile/802431149
https://www.vingle.net/posts/2903561
https://www.vingle.net/posts/2903567
https://www.steinberg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=225682
https://www.plurk.com/tonthepsangchinhvn

Bài viết liên quan

Đặt quảng cáo